Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności sklepu internetowego polskiedzieci.pl

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych jest dokumentem mającym za zadanie określić zasady i regulacje ochrony danych osobowych w firmie Consalia Alina Poręba.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane administratora danych

Administratorem danych jest firma Consalia Alina Poręba z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Warzywnej 25h wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 734-149-00-49.

Z administratorem danych można kontaktować się mailowo na adres admin@polskiedzieci.pl telefonicznie pod numerem 604 058 826 lub listownie na adres ul. Warzywna 25h, 33-300 Nowy Sącz.

Zasady ogólne

Zasady ogólne ochrony danych osobowych:

 1. Legalność – administrator danych dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 2. Bezpieczeństwo – administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
 3. Prawa jednostki – administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza wykonywanie swoich praw.
 4. Weryfikowalność – administrator dokumentuje spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny, przejrzysty, w ściśle określonych celach i ramach czasowych i zakresie niezbędnym oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

System Ochrony danych

System ochrony danych składa się z elementów:

 1. Inwentaryzacja danych – identyfikacja zasobów danych.
 2. Rejestr – prowadzenie rejestru danych.
 3. Obsługi praw jednostki – spełnianie obowiązku informacyjnego względem osób których dane przetwarza, obsługa praw, realizacja otrzymanych żądań
 4. Bezpieczeństwo – zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, ocena ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych.
 5. Dobór przetwarzających dane – właściwy dobór osób i podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień,
 2. w zakresie niezbędnym do realizacji usługi kurierskiej lub pocztowej,
 3. w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży,
 4. w celu wysyłania treści marketingowych i informacji o ofercie, produktach czy promocjach, a także produktach bądź usługach podmiotów z nami współpracujących.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz uniemożliwi dokonywanie zakupów w sklepie internetowym polskiedzieci.pl.

Przetwarzanie danych – zakup bez rejestracji

Dane osobowe przekazywane podczas dokonywania zakupu bez rejestracji to imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres mailowy lub dane firmy w przypadku dokonywania zakupów na firmę.

Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia i prawidłowego realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów, obsługi zapytań i zgłoszeń.

Przetwarzanie danych – rejestracja konta

Dane osobowe przekazywane podczas rejestracji konta to imię i nazwisko, adres, adres dostawy dostawy, telefon, adres mailowy lub dane firmy w przypadku dokonywania zakupów na firmę.

Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia i prawidłowego realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów, obsługi zapytań i zgłoszeń, obsługi w zakresie prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi programów lojalnościowych oraz rabatowych.

Przetwarzanie danych – newsletter

Dane osobowe przekazywane podczas zapisywania się do newslettera to wyłącznie adres mailowy.

Dane te przetwarzane są w celu realizacji usługi dostarczania newslettera.

Przetwarzanie danych – rabaty

Dane osobowe przekazywane w celu uzyskania dodatkowego stałego rabatu w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny to numer karty.

Dane te przetwarzane są w celu weryfikacji posiadanych przez klienta uprawnień oraz przypisania stałego rabatu.

Przetwarzanie danych – pozostałe przypadki przetwarzania danych

Dane osobowe będą także przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na sklep internetowy przepisów prawa a także w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed takimi roszczeniami. Dane mogą również być przetwarzane w celu badań i analiz marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom działającym na zlecenie administratora na zasadzie powierzenia danych. Podmioty takie to firmy świadczące usługi: kurierskie i pocztowe, obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej, księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe oraz marketingowe . Administrator będzie przekazywał dane organom publicznym i sądom na ich uzasadnione wezwanie.

Profilowanie danych

Aby poznać preferencje i zachowania klienta dane mogą być profilowane w celu przedstawienia dedykowanej oferty, informacji lub promocji. Wówczas mogą być zbierane i monitorowane dane związane  z aktywnością klienta w ramach konta użytkownika.

Okres przechowywania danych.

Dane pozyskane w celu realizacji świadczenia usług drogą elektroniczna będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli ich przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń

Dane pozyskane w związku z utworzeniem konta klienta, udziału w programach lojalnościowych i zamawianiem newslettera będą przechowywane do momentu rezygnacji lub zakończenia programu

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na potrzeby wywiązywania się z obowiązków prawnych będą one przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów

Dane przetwarzane dla potrzeb prawnie uzasadnionych interesów administratora będą przechowywane przez okres do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub do momentu istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 otrzymywane w związku z Dane osobowe przekazywane podczas dokonywania zakupu bez rejestracji to imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres mailowy lub dane firmy w przypadku dokonywania zakupów na firmę.

Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia i prawidłowego realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów, obsługi zapytań i zgłoszeń.

Prawa klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klient ma prawo:

 1. wglądu do swoich danych oraz uzyskania kopi tych danych,
 2. uzyskania potwierdzenia czy dane są przewarzane,
 3. sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. uzupełnienia danych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. usunięcia danych,
 7. przenoszenia danych,
 8. sprzeciwu w szczególnej sytuacji,
 9. sprzeciwu przy badaniach naukowych, historycznych czy celach statystycznych,
 10. sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego

Aby skorzystać z praw klient może swoje dane samodzielnie edytować i aktualizować mając założone konto klienta. W innym przypadku klient korzysta ze swoich praw kontaktując się z administratorem telefonicznie, mailowo bądź za pomocą tradycyjnej poczty.

Zasady bezpieczeństwa

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się klientom:

 1. login i hasło powinny być tworzone w sposób uniemożliwiający ich łatwe odgadnięcie, zaleca się stosowanie unikalnych loginów i haseł z użyciem znaków specjalnych oraz małych i dużych liter,
 2. każdorazowe wylogowanie się ze strony po zakończeniu sesji,
 3. przechowywaniu loginu i hasła w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich,
 4. regularne skanowania dysków systemami antywirusowymi,
 5. korzystanie z komputerów o sprawdzonym oprogramowaniu oraz zabezpieczonych sieci Wifi,
 6. usuwanie historii przeglądanych stron.

Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania ze Sklepu polskie dzieci.pl na urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze witryny sklepu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony. Dzięki plikom cookie możliwe jest również zbieranie danych statystycznych umożliwiających rozwój sklepu.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących klienta i nie można na ich postawie ustalić tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Wykorzystujemy pliki Cookie:

a)      Pliki niezbędne do działania  sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu , logowanie, nawigowanie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie  z witryny jest niemożliwe,

b)      Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c)      Pliki statystyczne, które umożliwiają zbieranie przez informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu.

d)      Pliki funkcjonalne, zapamiętują ustawienia klienta.

e)      Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie dostosowanej do preferencji klienta reklamy

f)      Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych. 

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. 

Oprócz plików cookies sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

Administrator zastrzega prawo jej zmiany i uzupełnień.

 

 

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin